Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Είσαι ότι καλύτερο δεν άφησες να μου συμβεί.