Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Μου δίνει τη δυνατότητα η καραντίνα να φάω το ψυγείο; θα φάω και το ψυγείο.