Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

Στο Τσερνομπιλ το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα άλλα δυό το πρόσωπο.