Τρίτη, 7 Απριλίου 2020


- Πως πάει η δίαιτα; - Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες