Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Τελικά ήμασταν καλύτερα, όταν νομίζαμε πως ήμασταν χειρότερα...