Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Εγώ για σένα μέχρι και στη βροχή έμεινα για ώρες. Χαλάζι σου.