Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020

κοντεύω ν ανακαλύψω το πόσο λίπος άραγε μπορεί ν αποθηκεύσει κανείς.