Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

1,19 οι πατάτες Κύπρου. Θα χορεύουν τα ριαλια ριαλια ριαλια.