Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Με τέτοιες θερμοκρασίες προτείνω να δουλεύουμε ωράριο 21:00-5:00 που δροσίζει ναι;