Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Είναι καιρός να κοιτάξουμε μπροστά είπε η Κεραμέως όταν την ρώτησαν για τις κάμερες στις μαθητικές αίθουσες. Η Κεραμέως. Που επανέφερε την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια