Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Εξήντα έξι ακίνητα ο άλλος , όσα παίρνω εγώ τον χρόνο στοιχίζουν μόνο τα καζανάκια .