Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Αυτό που έχετε συνδέσει τις κοντές με νεύρα δεν το καταλαβαίνω γαμω το σπιτάκι σας