Τρίτη, 12 Μαΐου 2020


μια χαρά είναι τα 4 ανά τραπέζι εμένα πχ χωράνε όλοι μου οι φίλοι κι έχω και χώρο για άλλα τρία άτομα