Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Η ηλικία είναι ένα νούμερο. Και όσοι ασχολούνται με την ηλικία των άλλων, είναι νούμερα