Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Στο χωριό δεν έχει έρθει καλοκαίρι αν δεν κατέβουν οι γριές στην πλατεία με ξύδι στα πόδια και μυγοσκοτώστρα στο χέρι..