Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Το προσωρινό φάρμακο του κορωναϊού λέγεται ενσυναίσθηση.