Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Εγώ για να κάνω τρεις γύρους στο κρεβάτι πρέπει να τραβήξω το κρεβάτι από το τοίχο .