Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Τα μικρά λόγια έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τις μεγάλες υποσχέσεις.