Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Έρχεται πάλι και πάρα πολύ αφρικανική σκόνη διαβάζω, ε να μην κουραστούν να μας θάψουν κιόλας.