Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Στη φιλοσοφία άριστα και στη πράξη τον μπουλο