Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Η μεγαλύτερη αρετή είναι να μπορείς να μπαίνεις στη θέση του άλλου.