Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

Ξεκινάμε 8 δικάβαλα F16 για ανατολικό Αιγαίο από Παγκράτι. Τελειώσατε