Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Πως με εκνευρίζει όταν μπαίνει πελάτης 8 ώρες πριν σχόλασω..