Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

με λυπεί βαθύτατα η ηθική κατάπτωση της κοινωνίας μας κ ότι οι νέοι δεν ξέρουν τους θαντερκατς