Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

- Δε βγαίνω με χοντρές αλλά μαζί σου θα έβγαινα. - Εγώ βγαίνω με μαλάκες αλλά όχι με τόσο μαλάκες σαν εσένα. (Συνέβη μόλις)