Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Το 80% αυτών που θα έδιναν το αίμα τους για την πατρίδα δεν είναι καν αιμοδότες να ξέρετε