Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Το πεπόνι είναι τίμιο, τα έχει ολα στην μέση, οχι σαν το άλλο, την ντροπή των φρούτων.