Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020

- Αγαπη, μπήκαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο! Πάμε για πόλεμο.. - Ε.. εντάξει, εμείς ιόνιο κλείσαμε διακοπες..