Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Οι ατέλειές σου σε κάνουν μοναδικά τέλειο.