Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Μην πλησιάζεις τόσο κοντά θα κολλήσουμε τίποτα . Πενήντα χρόνων είμαι κοπέλα μου πως θα σε ακούσω .