Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Βασικός μου στόχος για το 2018 είναι να αποφύγω τη νευρολογική κλινική