Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας και η κοιλιά της διατροφής μας