Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

- Τι θέλεις να κάνω για να σε βοηθήσω σήμερα?
- Ησυχία.