Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Ο άντρας ο μπρουτάλ, ο μπαντ ας μαδαφακας, βάζει μόνο το λιποζάν το απλό χωρίς γεύσεις, αντε το πολύ φράουλα