Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

Πήρε η άλλη ρόμπα δώρο στον γιο μου και μου κυκλοφορεί στο σπίτι σαν διάδοχος του θρόνου που περιμένει στέψη.