Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Δεν χρειάζεται να πληρώνετε όλοι πλαστικές σακούλες, μερικοί βλέπεστε και λίγο