Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Η άλλη ζωγράφισε τα φρύδια της και ξέχασε που σταματάνε το λες και αφηρημένη τέχνη