Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

αν είχε μακρύτερο καλώδιο η ηλεκτρική μου σκούπα θα καθάριζα και τα δικά σας μπαλκόνια