Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Κάπου τώρα σε αυτή την γη παίζει αμέριμνο ένα αγοράκι που σε λίγα χρόνια θα γνωρίσει την κόρη μου, δεν ξέρει ακόμα τι έχει να τραβήξει στην ζωή του.