Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Έκανε έναν σεισμό στην Αθήνα και το έκαναν θέμα. Τέτοιο σεισμό στην Ιαπωνία τον βάζουν για ξυπνητήρι