Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Έτρεχαν οι άλλοι και σταμάτησαν να φιληθούν, έπρεπε να τους πατήσω με το ποδήλατο