Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Καύλα ειναι να μην μπορείς να κρατηθείς. Αν μπορείς να κρατηθείς δεν ειναι καύλα, ειναι λεωφορείο με χειρολαβές.