Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Σήμερα στην ουρά στην τράπεζα γνώρισα μια γκομεναρα. Ανταλλάξαμε και νούμερα.. Της έδωσα το 29 και μου δωσε το 581