Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Αν έχετε ρεπό και ρωτήσει η γυναίκα σας αν έχετε να κάνετε κάτι, αρχίστε να επινοείτε δουλειές. Στην ανάγκη πείτε πως έχετε να σώσετε τον κόσμο. Απλά μην πείτε "δεν έχω να κάνω τίποτα".