Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

-Να βάλω φαγητό;
-Οχι δεν πεινάω
-Έτσι για παρέα
-Ε βάλε λίγο ακόμα