Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018


Δεν το φανταζομουν καν, ότι μια μέρα θα ξυπνούσα στις 6 το πρωί για να πάω για τρέξιμο... και είχα δίκιο.