Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

-Από ρούμι έχουμε κάποια προτίμηση;
-Θέλω να μη βλέπω σε μισή ώρα από τώρα.