Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

-Πηγα στον ΩΡΛ σήμερα...
-Και τι σου είπε;
-Δεν άκουσα...