Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

- Πως τα περνάς;
- Μία κρύο μια ζεστή
- Πάλι ανοιγόκλεινες το ψυγείο;
- Ναι