Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Με τόση βροχή που έφαγα ελπίζω τουλάχιστον να ξεπλύθηκαν οι αμαρτίες μου